Een stel Chinezen schroeft een berg computers in elkaar, schuift ze in een container en zet die op de trein naar Hongkong. Daar wordt de container op een boot geladen richting Rotterdam.

In 010 wordt de container door de stoere mannen van ECT op een binnenvaartschip overgezet, of op zo’n duwbakkenconstructie, om over de Rijn naar Duitsland te worden vervoerd, alwaar de container wordt uitgeladen en uitgepakt. De computers vinden, van de juiste stickers voorzien, via de detailhandel hun weg naar de Duitse consument.
Wat is hier nu eigenlijk gebeurd?

We vinden het al zo gewoon – internationale handel natuurlijk, globalisering weet je wel, lage lonen en zo – dat we er nauwelijks meer over nadenken. En toch heeft een trio dwarskoppen van het Centraal Planbureau (Mellens, Noordman en Verbruggen) hierover nieuwe dingen ontdekt, waarover ze verslag doen in een recent CPB-document (no. 143). En die nieuwe dingen gaan effect hebben op wereldschaal.

De kernwoorden zijn...