Een beetje veel bladgoud en Versailles, minachting voor de pers en Donald Trump als ruige eregast bij het defilé. De Fransen missen hun koning, zei de verse president Emmanuel Macron. Dus hangt hij nu zelf de zware jongen uit.

Voor zijn tegenstanders is het de ene voorspelling na de andere die uitkomt. Maar degenen die euforisch waren over de overwinning van Emmanuel Macron moeten het met lede ogen aanzien: de nieuwe Franse president blijkt een veelzijdig man, en niet alleen in de positieve zin des woords. Zowel de inhoud als de vorm van zijn optreden, sinds hij in functie is, doen de eerste wenkbrauwen fronsen.

De wittebroodsweken zijn voorbij. Twee maanden na de inauguratie wordt er nu geregeerd, en hoe: vandaag wordt het Paleis van Versailles in gereedheid gebracht voor een staaltje symboliek van de eerste orde. Macron zal de gezamenlijke kamers van het Franse parlement, de Senaat en de Assemblée, toespreken. Waarom daar, in dat decor van pracht en praal dat zijn gelijke...