Het staat zo mooi op papier: het Rijk wil de openheid en het veenweidekarakter van het Groene Hart versterken. Maar uit een recent vonnis van de Raad van State blijkt dat gemeenten hier juridisch niet aan gehouden zijn.

Een cause célèbre in de ver­rom­meling van Nederland is Resort De Wijde Aa. Midden in het Groe­ne Hart bouwde een projectontwikkelaar zesenzeventig vakantiewoningen (zie ook ‘Wie stopt de verrommeling’ in VN van 24-02-07, ook te vinden op www.vn.nl). De rechter oordeelde vorig jaar dat de bouw in strijd was met de bescherming van het karakter van het Groene Hart en met het geldende bestemmingsplan. Hij vernietigde de bouwvergunning. Maar de gemeente Alkemade ging onverdroten door met een poging de woningen te legaliseren door het bestemmingsplan te wijzigen.

Onlangs velde de hoogste rechter het definitieve oordeel over het stoutmoedige gedrag van de gemeente. Met onverwachte uitkomst: de Raad van State bevestigde dat de op een prachtig plekje gelegen...