Ruimtelijke ordening

Een cause célèbre in de verrommeling van Nederland is Resort De Wijde Aa. Midden in het Groene Hart bouwde een projectontwikkelaar zesenzeventig vakantiewoningen (zie ook ‘Wie stopt de verrommeling’ in VN van 24-02-07, ook te vinden op www.vn.nl). De rechter oordeelde vorig jaar dat de bouw in strijd was met de bescherming van het karakter van het Groene Hart en met het geldende bestemmingsplan. Hij vernietigde de bouwvergunning. Maar de gemeente Alkemade ging onverdroten door met een poging de woningen te legaliseren door het bestemmingsplan te wijzigen.

Onlangs velde de hoogste rechter het definitieve oordeel over het stoutmoedige gedrag van de gemeente. Met onverwachte uitkomst: de Raad van State bevestigde dat de op een prachtig plekje gelegen woningen een aantasting vormen van de openheid en het veenweidekarakter van het polderlandschap. Het villapark is daarom in strijd met het rijksbeleid dat is vastgelegd in de Nota Ruimte, vond ook deze rechter. Toch...