Leger des heils begrenst naastenliefde

Afgelopen week maakte het Leger des Heils bekend dat het aantal daklozen in de opvang in drie jaar tijd is gedaald van 21.094 naar 16.354. Het Leger vermeldde echter niet dat het geen bed meer biedt aan dakloze illegalen. Directrice Ine Voorham legt uit.

Nederland kent zo’n 120.000 illegalen, een deel leeft op straat. Waarom kunnen die niet bij het Leger des Heils terecht?

‘Mensen zonder verblijfsstatus hebben weinig perspectief. Met hen kunnen we geen hulpverleningstraject in gang zetten. Crisishulp zullen we altijd bieden. Dan gaan we heus niet controleren of iemand wel of geen verblijfsvergunning heeft.’

De gemeente Rotterdam heeft anderhalf jaar geleden besloten dat welzijnsorganisaties helemaal geen onderdak meer mogen verlenen aan illegalen. Het Leger des Heils heeft daar gehoor aan gegeven.

‘Dat zijn keuzen die lokaal worden gemaakt. Al zie ik de scherpe kantjes van die maatregel wel een beetje afslijten.’

Raadsleden van Leefbaar...