Het gesprek van de dag: vrouwendag! Over vrouwen die stress hebben van het zorgen, mannen die (niet) in deeltijd willen werken, en of je daar wel met een gesprekje uit komt.

Vrouwendag? Het lijkt wel statistiekendag.

Vandaag hebben verschillende statistische en onderzoeksbureaus de gelegenheid aangegrepen om onderzoeksgegevens te publiceren over hoe vrouwen leven – meestal in vergelijking met mannen. Nu al gesprek van de dag: het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau met de suggestieve titel Lekker vrij? Daarin antwoord op de vraag: hoe besteden vrouwen en mannen hun tijd, en hoe tevreden zijn ze daarmee?

Blijkt dus dat vrouwen hun vrije tijd meer besteden aan zorgtaken (vooral voor de kinderen, maar ook ouders, buren, het huishouden) dan mannen. Dat vrouwen daardoor stress en tijdsdruk voelen en daarom meer deeltijd gaan werken. Maar dat ze zich daarna nog steeds gestrest voelen, vanwege al die versnippering van de vrije tijd. (Ik moet me er misschien niet mee...