Design

Was het in de jaren zeventig dat het dubbelglas zijn introductie beleefde? Het zal vast een van de productvernieuwingen zijn geweest die door de eerste oliecrisis goede kansen kregen. De tochtige Nederlandse huizen moesten ineens potdicht afgesloten kunnen worden. Nu, een paar decennia later, zien we dat de natuurlijke ventilatie in huizen van matige bouwkwaliteit ook zijn voordelen had. Tegenwoordig wordt er geadviseerd om het raam een stukje open te zetten. Ook op scholen komt men erachter dat een beetje frisse lucht de concentratie en zodoende de leerresultaten ten goede komt.

Maar terug naar het dubbele glas. Het blijft natuurlijk een heel mooie vondst om twee of meer lagen glas in een aluminium sponning te produceren en de tussenliggende lucht door vacuüm te vervangen. Maar juist dat vacuüm heeft me altijd bezig gehouden. Al die totaal lege tussenruimten, wat een verspilling. Kunnen we daar niets mee? Met een paar eenvoudige aanpassingen bedacht ik daarop het...