Morgen, 5 december, loopt het START-1 verdrag af. Als het de komende uren de Verenigde Staten en Rusland niet lukt een vervolg hierop te sluiten, wordt dit het eerste smetje op het blazoen van Obama, die beloofde nog dit jaar een aanwijsbare reductie van kernwapens te bewerkstelligen.

Wat was START-1 ook weer?
START-1 (Strategic Arms Reductions Talks) legde vast dat Rusland en de VS elk over 6000 strategische atoomkoppen mochten beschikken. Die mochten worden ‘verdeeld’ over ten hoogste 1600 raketten of vliegtuigen, dus op veel raketten en vliegtuigen zitten of hangen meerdere atoomwapens. De realiteit is dat beide landen nu rond de 4000 strategische (= Intercontinentale) atoomkoppen hebben, dus aan START-1 hebben voldaan. Het verdrag was ook dichtgetimmerd met verificatie en inspecties over en weer.

Wat gebeurde er na START-1?
START-2 mislukte, Bush en Poetin hadden er ook weinig belangstelling voor. Ze sloten in 2002 nog wel een vrijblijvend SORT-verdrag, waarin staat dat...