De getallen

Grafiek 1. Is er onder uw medewerkers sprake van werkvermijdend gedrag?

26,2nooit

68,7soms

2,7regelmatig

0,2altijd

2,3weet niet / geen mening

Grafiek 2. Lopen uw medewerkers er de kantjes vanaf?

16,5absoluut niet

47,2nee

33,3enigszins

2,8ja

0,2 zeer zeker

De meerderheid van het personeel in Nederland is lui. Dat blijkt uit een enquête van het tijdschrift Management Team. Meer dan tweederde van de geraadpleegde managers zegt dat hun medewerkers soms werkvermijdend gedrag vertonen (grafiek 1). Een derde vindt dat hun personeel er ‘enigszins’ de kantjes vanaf loopt (grafiek 2).

Bron: Management Team