Het mechanisme van de liefde

01-09-2007
Door Allard Schröder

Met Lucien Leuwen schreef Stendhal een politieke zedenschets van de Juli­monarchie. De spanning tussen het verlangen naar het geluk en het inzicht dat het misschien wel on­bereikbaar is, maakt Lucien Leuwen een getourmenteerd personage.

‘Liefde is zoiets als wat men aan de hemel de melkweg noemt, een fonkelende opeenhoping van duizenden kleine sterren, waarvan elk op zich vaak nog een nevel is. In de literatuur hierover lezen we over vier-, vijfhonderd kleine opeenvolgende, vrij moeilijk te identificeren emoties, waaruit deze hartstocht is samengesteld en die dan ook nog de minst fijne vertegenwoordigen en ook nog vaak de verkeerde omdat ze bijzaak in plaats van hoofdzaak zijn.’

Zo staat het in een ‘Eerste poging tot voorwoord’ dat Stendhal in 1822 voor De l’amour heeft geschreven, een boek dat een wetenschappelijke theorie van de liefde probeerde te zijn. Het citaat bevat zowel een hopeloze als een hoopvolle...