Lucia de B., die in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen nog aan het herstellen was van haar herseninfarct, is maandagochtend 8 mei volkomen onverwacht overgebracht naar de gevangenis in Nieuwersluis waar zij haar straf uitzat. Of de therapie die De B. volgde daar wordt voortgezet, is nog onduidelijk.

De B. heeft door het herseninfarct verlammingsverschijnselen aan de rechterkant van haar lichaam opgelopen. Met haar rechterhand en –arm kan ze niets, en ze beweegt zich voort in een rolstoel. De B. kreeg in Scheveningen wel therapie, maar noch haar familie, noch haar advocaat, noch het Actiecomité Lucia de B. weet wat er nou precies is gebeurd tussen het moment waarop zij onwel werd en haar overplaatsing naar het ziekenhuis in Scheveningen. Ook is nog altijd onduidelijk wat de precieze diagnose is. Bezoekers vertellen dat De B. soms naar woorden moet zoeken en moeilijk kan lezen. Ook zou ze zich erg eenzaam voelen in Scheveningen.

Op 29 juni aanstaande komt De B.’s zaak...