Tijd van leven

Hadden uw ouders genoeg tijd voor u?

‘Mijn moeder vanzelfsprekend, want je mocht als vrouw niet werken als je getrouwd was. Mijn vader was van 1933 tot 1939 werkloos en dat was precies mijn lagereschooltijd. Daardoor hadden mijn ouders veel aandacht voor mij, ik was bovendien enig kind. Mijn moeder was een beetje mensenschuw, ze wilde niet dat ik naar de kleuterschool ging. “Blijf maar thuis, kind, ze kunnen je niks leren,” zei ze. Ik was bijna zeven toen ik naar de lagere school ging en helemaal geen kinderen gewend. Die periode heeft ervoor gezorgd dat ik nooit makkelijk heb kunnen werken met andere mensen om me heen.’

Wat was uw beste tijd?

‘De eerste jaren van ons huwelijk. Han studeerde nog en we leefden van een beurs van honderdvijftig gulden in de maand. Dat was heel primitief, maar ik vond dat fijn. Misschien heeft het te maken met de werkloosheid van mijn vader, waardoor ik vond dat ik weinig geld moest hebben. Dat gevoel is mijn hele leven gebleven. Na een...