Interview Laurens Jan Brinkhorst

‘De Tweede Kamerfractie bestond uit mensen die twintig, dertig jaar jonger waren dan ik. Ze hadden mijn kinderen kunnen zijn. Ik wilde Boris Dittrich en Lousewies van der Laan verder helpen in de politiek. Ze hadden de juiste capaciteiten, ze waren enthousiast. Ik verwachtte veel van ze.’

Het liep anders.

Op 29 juni 2006 blies de D66-fractie onder leiding van Lousewies van der Laan het tweede kabinet-Balkenende op. Collatoral damage: vice-premier en minister van Economische Zaken Laurens Jan Brinkhorst.

‘Ik voelde me als een vogel die in volle vlucht werd neergeschoten. Het was een bizar ongeluk.’

Brinkhorst is tegenwoordig hoogleraar internationaal en Europees recht aan de Universiteit Leiden. Op zijn negenenzestigste is hij nog zijn eigen bedrijfje begonnen: LJB Euro Consult BV. In het pandje aan de Lange Voorhout dat hij net heeft betrokken, vertelt hij enthousiast over de achthonderd studenten die hij de vorige dag heeft overtuigd van...