Beschouwing / De kunst van Sophie Calle

Een zekere G. schreef een e-mail aan de Franse kunstenares Sophie Calle waarin hij hun liefdesrelatie verbrak. Zijn woorden koos hij zorgvuldig. Hij was een schrijver, dus zijn beroep verplichtte hem daartoe. Als een ieder kan ook een schrijver niet aan zichzelf ontsnappen. Voor een schrijver betekent dat: welluidende zinnen maken, onder alle omstandigheden. Misschien vond hij het helemaal niet prettig om een mooie afscheidsbrief te moeten schrijven en zijn onmacht weer eens te fraai te verpakken, en was hij liever marktkoopman of bouwvakker geweest.

Vooral zijn worsteling met zichzelf, zijn onrust beschreef G. Dat was ondanks al die goed gekozen woorden uiteindelijk toch niet zo netjes. Hij was de dader, hij verbrak de relatie, maar draaide de rollen om en maakte zichzelf tot een slachtoffer. Aan de andere kant was het ook een poging om Sophie Calle zoveel mogelijk te sparen en de schuld voor het falen bij zichzelf te leggen. Galant reikte...