Op en in de aanloop naar Prinsjesdag is vol vuur en passie over de inkomensverdeling gesproken. Medio zomer was de stand: van iedere Nederlander daalt in 2008 de koopkracht. Na wat ingrepen van het kabinet in de besprekingen over de Miljoenennota heette het: iedere Nederlander gaat er op vooruit.

 

En nu de kogel door de kerk is, blijkt: gemiddeld bij de diverse groepen geen koopkrachtdaling, maar binnen de groepen zijn er individuen waarvoor de teller best eens in het rood kan staan. De linkse oppositie spreekt er schande van.

Het treft dat, aan de vooravond van Prinsjesdag, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn licht heeft laten schijnen over de ontwikkeling van de inkomensgelijkheid in Nederland. Niet de hype van de dag, maar de feiten over de wat langere termijn staan vermeld in De Nederlandse economie in 2007, gratis van de website van het CBS te downloaden. De feiten zijn schokkend, althans voor mensen die denken dat de inkomensongelijkheid in Nederland de...