De getallen

Toptien van lokale coalities in Nederland

1CDA + PvdA + Lokalen/Leefbaren 50

2CDA + PvdA + VVD 44

3CDA + PvdA 40

4CDA + Lokalen/Leefbaren 37

5PvdA + Lokalen/Leefbaren + VVD 25

6CDA + Lokalen/Leefbaren + VVD23

7PvdA + Lokalen/Leefbaren 18

8Lokalen/Leefbaren 16

9CDA + PvdA + GroenLinks 15

10CDA + PvdA + Christenunie 15

De kansen op een Haags regeerakkoord tussen PvdA, CDA en ChristenUnie zijn sinds vorige week flink gestegen. Maar op lokaal niveau is deze combinatie van partijen minder in zwang. De meest populaire coalitie in de gemeentepolitiek is die van CDA, PvdA en een lokale of Leefbaar-partij.

Bron: VNG Magazine, december 2006