Non-fictie / Richard Sennetts cultuurkritiek

Richard Sennett is een ziener. Toen Facebook en Pauw & Witteman nog niet eens bestonden, ontwaarde de Amerikaanse socioloog al de ’tirannie van de intimiteit’. In The Fall of Public Man (1977) betoogde hij dat je vroeger bij betreden van het publieke domein een sociaal masker opzette. Fatsoen hield in dat je de ander beschermde tegen de last van jouw ego. Dat masker was niet louter een beperking, maar het gaf je ook de vrijheid en beweeglijkheid om goed het spel in het publieke theater te kunnen spelen. Nu zien we onpersoonlijkheid als een sociaal kwaad en is warmte onze god.

De meesten onder ons zoeken die geborgenheid in de persoonlijke levenssfeer, bij de haard en de televisie. Op het scherm aanschouwen we de kleine groep mediasterren die in het publieke theater acteren en we beoordelen hen op de emoties en drijfveren die ze etaleren. De dwang tot vertrouwelijkheid beheerst ook de politiek. Burgers zijn passieve toeschouwers geworden...