De 78-jarige schrijver Ljoedmila Petroesjevskaja, wier werk in de Sovjet-Unie decennialang verboden was, heeft wel iets anders aan haar hoofd dan dit interview met Pieter Waterdrinker in levende lijve. ‘Sinds ze mij wilden arresteren, koester ik een tamelijk primitieve levenshouding: ik mag en kan werken, spasibo, dank u wel.’

Op een avond heb ik Ljoedmila Petroesjevskaja eindelijk aan de lijn. September heeft met natte klappen een einde gemaakt aan de Russische nazomer; de regenjassen bevolken weer de metro.

‘Van wie heeft u mijn nummer?’ Heldere stem; vitaal-argwanend.
Ik geef de 78-jarige schrijfster, wier werk in de Sovjet-Unie decennialang verboden was, antwoord. Van Julia Goumen, een literaire agente die ik ooit eens in Sint-Petersburg heb ontmoet, want alles in het leven is toeval.

‘Ah Julia… Ja, die doet veel voor mij… Een interview? Begin ik liever niet aan. Noch aan buitenlanders, noch aan Russen. Op een dag kwam er een meisje van The Guardian, helemaal uit...