Haruki Murakami

Volgens W.F. Hermans mocht er in een klassieke roman bij wijze van spreken geen mus van het dak vallen zonder dat het betekenis had voor het thema van het werk. Met andere woorden: elke gebeurtenis, hoe onbeduidend ook, moest er toe doen en zin voor het geheel hebben. Tenzij ‘het de bedoeling van de auteur is geweest, te betogen dat het in zijn wereld geen gevolgen heeft als er mussen van daken vallen. Maar alleen dan.’ Of hij zich daar zelf altijd aan heeft gehouden, doet er nu even niet toe.

Van de Japanse schrijver Haruki Murakami is een vergelijkbare uitspraak niet bekend. Maar stel dat hij die had gedaan, dan had hij misschien gezegd dat een mus van het dak valt omdat dat nu eenmaal op een zeker moment zomaar plaatsvindt en derhalve geen betoog nodig heeft. Sommige gebeurtenissen duiken zomaar in een roman op, zoals in het leven er ook altijd dingen zomaar gebeuren of waargenomen worden die – vaak ogenschijnlijk – geïsoleerde incidenten blijven en voor de...