Mannen, jullie onhoudbare drang tot mansplaining is irritant, maar niet helemaal jullie eigen schuld. Kunnen we er dan nu voor zorgen dat womansplaining een net zo wijdverbreid fenomeen wordt?

‘God, geef me het zelfvertrouwen van een middelmatige witte man,’ schreef de Canadese Vice-schrijver Sarah Hagi twee jaar geleden op Twitter. Sindsdien verschenen er over het hele internet, op T-shirts, tassen en theemokken varianten van haar uitspraak. Hagi gaf in vervolgtweets nog wat voorbeelden van middelmatige witte mannen: Jack White, Ashton Kutcher, Jerry Maguire.

Amerikaanse ouders googelden tweeënhalf keer zo vaak ‘Is my son a genius’ als ‘Is my daughter a genius,’ bleek in 2014 uit dataonderzoek. En dat terwijl jonge meisjes gemiddeld over een uitgebreider vocabulaire beschikken dan jongetjes en het ook beter doen op school. Ergo: die middelmatige mannen met een ontzaglijk zelfvertrouwen komen niet uit de lucht vallen.