Design

Het wordt er van jongs af aan bij ons in gehamerd: ‘Kijk eerst links, dan rechts en dan nog een keer links, voordat je de straat oversteekt.’ Hoewel je veel aangeleerd gedrag ter discussie kunt stellen, is de links/rechts-mantra wel uitermate bruikbaar, als je nog over straat loopt tenminste. Het gemak van een diep ingesleten patroon is dat er over de bijbehorende handeling niet meer nagedacht hoeft te worden. Dat gaat bij links/rechts goed totdat je naar een land gaat waar het verkeer links rijdt in plaats van rechts. Links rijden was handig voor ridders te paard, later was rechts rijden weer handiger omdat bij een groot paardenspan de zweep rechts in de hand gehouden wordt. Daardoor is links op de bok zitten logischer en dan geeft rechts rijden meer overzicht. De oorsprong is steeds terug te vinden in de dominante rechtshandigheid van de mensheid. Een ruime dertig procent van de landen rijdt links. Dat zijn dan vooral eilanden of landen die horen of hoorden bij het...