Poëzie

Vroeger dichtten de meeste Friese dichters, de grote Obe Postma voorop, exclusief in het Fries, en sommigen (Tjebbe Hettinga bijvoorbeeld) doen dat nog steeds. Maar steeds meer jonge dichters pakken het Nederlands erbij, allicht om meer aandacht te trekken: Tsead Bruinja, Harmen Wind en nu Elmar Kuiper doen dat bijvoorbeeld. Kuipers vorige bundel Roep de Rottweiler op bestond nog uit vertaalde gedichten, Hechtzwaluwen is direct in het Nederlands geschreven. De bundel gaat ook over hechting en onthechting; niet alleen die tussen vader en zoon, maar ook die tussen oude taal en nieuwe taal.

Kuiper liet zich in vorig werk zien als een redelijk woeste dichter, met een naturel palet. Geen klein gemiezer, maar stevige woorden en hevige gebaren. Niet toevallig speelt de dierenwereld een belangrijke rol in zijn werk, veel vogels dit keer, bijvoorbeeld in deze korte herinnering aan zijn geboortegrond: Luister, er huilt/ een Friese knuppel tussen het riet./ Ik ben daar zo thuis/ met...