De verzorgingsstaat op z’n retour? Het groeit en bloeit daar, in die bossen.

Dit was dus het oude succesnummer van Marx, in zijn Communistisch Manifest: ‘De proletariërs hebben niets te verliezen dan hun ketenen. Zij hebben daarbij een wereld te winnen. Proletariërs aller lande, verenigt u.’

Maar nu hebben we het over de middenklasse, het overgrote deel van de Nederlandse bevolking, en de parafrase zou ongeveer zo klinken: ‘De middenklasse heeft daarbij niets te verliezen dan haar status. Zij heeft daarom een wereld te verliezen. O Nederland, let op u saeck.’

Het meest schrok ik nog wel van dat staatje in de Volkskrant, waarin volgens een peiling van 13 mei de SP net één zetel meer zou behalen dan de VVD. Dat vond ik al schrikbarend, maar het meest werd ik getroffen door de partijvoorkeur, gemeten naar inkomen. Bij de ‘hoge inkomens’ was de VVD favoriet, bij de lage inkomens de ‘SP’ – what’s new – maar bij de middeninkomens was de PVV net de grootste partij, gevolgd door...