Raadsvrouw van Saddams slachtoffers

‘Ik baal ervan dat Saddam dood is. Ik zeg dat nu een beetje onorthodox, maar ik meen het wel. De executie van het vonnis was voor de Koerdische slachtoffers van de Iraakse dictator geen feest. De tiran is dan wel dood, maar hen is geen recht gedaan. De feiten over de gifgasaanvallen op de Koerden kunnen nooit meer volledig worden achterhaald. Het Haagse gerechtshof had Saddam als getuige willen horen in het hoger beroep van Frans van A., de Nederlandse zakenman die grondstoffen voor gifgas leverde aan Irak. Dat is nu onmogelijk. Natuurlijk speelden ook andere landen, diensten en bedrijven een rol bij de gifgasproductie, maar deze misdaad tegen de Koerden komt primair op het conto van Saddam. Zijn getuigenis was belangrijk voor de waarheidsvinding. De meeste feiten zitten in zíjn hoofd, zei een van mijn cliënten. Hij heeft gelijk. Saddam was de enige die kon vertellen hoe alles in zijn werk is gegaan.

Saddam is misschien wel te voorbarig...