Uit het leven

Lies Potters, op 1 april op eenentachtigjarige leeftijd in Oisterwijk overleden, was kunstenares, bloemschikster, imker, vliegenier, pottenbakster en zakenvrouw. Samen met haar man Henk voorzag ze heel het land van geboortebekers, communietegels, wijwaterbakjes, herdenkingstableaus, vazen, schalen, asbakken en tegels met wijsheden. Ze borrelde van levenslust, was mooi en uitdagend, en rekende ministers en bisschoppen, acteurs, zangers en Majoor Bosshardt van het Leger des Heils tot haar vrienden. Brabantse kunstmarkten leken door en voor haar te zijn uitgevonden. Ze kreeg zes kinderen en nam ze als voorbeeldige moeder op zondag mee naar alle kerken in de buurt, want overal wilde Lies na de mis de pastoor gedag zeggen. Dat leverde altijd wel een bestelling op van een kruisbeeld of kandelaar. Als Lies Verbeeten werd zij op 24 november 1928 in Tilburg geboren, nummer vijf in een gezin van tien kinderen. Haar vader, adjudant bij de politie, was streng en na de lagere...