De economische crisis is goed voor het vrijwilligerswerk, dat wordt de laatste tijd nogal eens beweerd. De praktijk ligt genuanceerder. Weliswaar is het aantal mensen dat zich spontaan bij een vrijwilligerscentrale meldt sinds de recessie toegenomen, percentueel is de aanwas marginaal.

Maakt niet uit. Het aantal Nederlanders dat vrijwilligerswerk doet, ligt nog altijd ergens tussen de vijfendertig en vijftig procent, afhankelijk van de definitie die ervoor gebruikt wordt. De ene cijferclub vindt met een groep medepatiënten praten over de eigen ziekte wel vrijwilligerswerk, de andere niet.

‘Als ik een zaal toespreek en met voorbeelden ga spelen, dan houd ik bijna niemand over die niks doet,’ zegt Lucas Meijs, hoogleraar vrijwilligerswerk aan de Rotterdam School of Management. ‘Voorlezen op school, achter de bar staan van de voetbalvereniging of rondjes rennen voor het Glazen Huis zien mensen vaak niet als vrijwilligerswerk, maar dat is het wel. Tegenwoordig hebben ze het in de...