Nog geen week is de nieuwe Freedom Act oud, en hij ligt alweer onder vuur. En helaas: niet omdat ie privacy alsnog maar zeer matig beschermd, wat overigens een uitstekend kritiekpunt zou zijn. Nee, de kritiek komt van de FBI, die de mogelijkheden van de Amerikaanse staat veel te beperkt vindt.

De social media van IS-aanhangers wordt al nauwgezet in de gaten gehouden. Maar als de FBI ook de persoonlijke berichten die vervolgens onderling verstuurd worden wil volgen, stuit ze steeds vaker op versleutelingen. Verdachten maken namelijk steeds meer gebruik van diensten als WhatsApp en Kik, waarin berichten versleuteld zijn, als ook van Wickr en Surespot, waarbij berichten zichzelf na korte tijd zelfs helemaal vernietigen.

Precies de berichtendiensten die ook onder het grote publiek zo populair zijn geworden omdat ze de belofte van privacybescherming hebben. Maar als diensten hun software zo goed beveiligen dat ook de dienst zelf de berichten niet kan lezen, dan lukt het ons ook niet,...