Leuk dat de VVD haar zestigjarig jubileum zo uitbundig heeft gevierd en al helemaal prachtig dat ter gelegenheid daarvan vier boeken uitkwamen: Vrijheidsstreven in verdrukking, Liberale leiders in Europa, Li­be­ra­le affiches in de twintigste eeuw en Zestig jaar VVD. Zou je van een partij die zich meestal alleen druk maakt over de gestegen benzineprijzen en de schandelijke hoogte van de hondenbelasting niet verwachten, zoveel intellectuele belangstelling. Na het feest in Kras­na­pol­s­ky heb ik me dus lekker het hele weekend op zolder opgesloten en gelezen over de geschiedenis van de vrijzinnige stroming in Nederland.

Wat een ruzie maakten die mensen! Zo was ik al lang vergeten dat tot de oprichting van de VVD in 1948 altijd verschillende liberale fracties in het parlement zaten die rollebollend over straat gingen. De Liberale Unie raakte eind negentiende eeuw verdeeld in vooruitstrevenden en conservatieven. Ze konden het niet eens worden over de vraag of behalve de...