Kees Fens-biografie

In de welgekozen titel van Wiel Kusters’ biografie ligt de héle Kees Fens (1929-2008) besloten: Mijn versnipperd bestaan. Letterlijk komt die formulering uit een brief aan uitgever Geert van Oorschot. Daarin maakt Fens duidelijk dat het hem niet lukt een bijdrage te leveren aan het literaire tijdschrift Tirade. Want ja, hij heeft een gezin, hij geeft les op een middelbare school, hij schrijft voor de krant. In zo’n druk, versnipperd bestaan is geen ruimte voor extra schrijfwerk.

Maar de neerlandicus Kusters doelt met die titel ook op hét thema in Fens’ leven, lezen, denken en schrijven (vrijwel onlosmakelijke grootheden bij hem), een thema dat steeds belangrijker voor hem werd: zijn overtuiging dat we leven in een tijd waarin het gedaan is met de eeuwenlange continuïteit van de christelijke traditie in de westerse wereld. Uit die constatering spreekt een gevoel van desillusie, van melancholie, voortkomend uit een hemels ideaalbeeld dat hij geknakt...