Waarom krijgen mensen niet het recht zelf hun leven te beëindigen? Omdat de christelijke moraal dat niet toestaat. We zullen leven, ook al komt het ons de strot uit.

Zelf bepalen wanneer je dood wilt gaan – het lijkt wel het laatste taboe. Sinds huisarts Sutorius oud-senator Brongersma heeft geholpen zijn leven te beëindigen, zijn allerlei beroepsgroepen druk doende af te tasten hoever zich dat nou uitstrekt: uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Dat is niet alleen een fysieke kwestie – daarover is men het sinds het Chabot-arrest wel eens. Ook mensen die psychisch totaal aan de grond zitten, voor wie elke nieuwe morgen een nieuwe hel betekent en die geen enkel perspectief op verandering hebben, kunnen een beroep doen op een arts om hen uit dat lijden te verlossen.

Want lijden, daar gaat het om. Pas als we ons leven ervaren als een loodzware last die ons lichaam vermorzelt en onze geest verplettert, mogen we dood. Eerder niet. Daarom hebben de artsen die Brongersma...