Nederland voegt zich eindelijk bij de rest van Europa, als het gaat om levenslang straffen. Van harte gaat het niet: nog steeds lijkt rancune de de belangrijkste drijfveer van het kabinet.

Nederland is eindelijk tot inzicht gekomen: vrijdag deed staatssecretaris Dijkhoff een voorstel om opgelegde levenslange gevangenisstraffen na 25 jaar te herzien.

Dat werd tijd, want in Europa is dit al sinds 2013 een uitgemaakte zaak. Je weet wel, Europa: van het Europees Hof van de Rechten van de Mens. De PvdA kwam (€) vorig jaar al met een voorstel, maar kreeg geen steun van de VVD. Die is nu om, maar tegen een prijs: tegenover het naleven van de Europese regels staat een verhoging van de maximale straf van 30 naar 40 jaar.

In Nederland is levenslang tot op de dag van vandaag ook echt levenslang: veroordeelden verdwijnen tot hun dood de cel in. Omdat er geen uitzicht is op terugkeer in de samenleving sluit het OM levenslang gestraften ook uit van activiteiten die hen daarbij kunnen...