04-02-2006
Henk van Os

De heilige Lucia was na de oorlog ‘lost’ en ‘homeless’. Totdat Henk van Os zich over het verkommerde schilderij ontfermde. ‘Lucie zag er niet uit. Het paneel stond krom als een halve hoepel.’ Bijna twintig jaar lang vergezelde het schilderij hem.

Wanneer ik denk aan de collectie Goudstikker, zie ik in gedachten een Florentijns schilderij uit de eerste helft van de veertiende eeuw voor me, toegeschreven aan Jacopo del Casentino. Het stelt de heilige Lucia voor. Zij was een van de mooie, vrome jonge vrouwen uit de vroegchristelijke tijd, die niet met heidense jongens wilden trouwen. Hun bruidegom wás en blééf Jezus. Op 13 december 303 zou zij voor straf zijn gedood. Maar eerst stak men haar de ogen uit, waarmee zij Romeinse jongelui het hoofd op hol had gebracht. Die ogen zitten op het schilderij in een gouden pot, die Lucie in haar linkerhand houdt. In haar rechterhand de palmtak, het attribuut van overwinnaars, dat paradoxaal genoeg ook aan...