31-05-2008
Piet Grijs

Als het volk tevreden is over zijn regering, dan is er iets grondig mis met dat volk. Als een regering tevreden is over haar volk, dan is er iets grondig mis met die regering.

Een democratie is niet een land waarin de regering doet wat het volk wil. Dat kan ook niet. Het volk wil volslagen idiote en tegengestelde dingen. Zelfs al zou een regering die dingen gaan doen, dan zou het volk toch ontevreden zijn – en terecht, want een regering hoort geen idiote en tegengestelde dingen proberen te doen.

Als er geen ander echt nieuws te vinden is, dan openen de kranten met de grote ontevredenheid bij het volk over wat de regering van plan is te gaan doen, wat de regering heeft gedaan, en wat de regering zegt te zullen gaan doen. Een regering die vier jaar lang doet wat de meerderheid van de burgers wil, die is heel erg dom of heel erg dictatoriaal. Als een regering slim is, vraagt die regering ook helemaal niet wat het volk ervan vindt.

Het volk krijgt zogenaamd eens...