Zoals verwacht kozen de CDA-leden afgelopen zaterdag Ruth Peetoom tot nieuwe partijvoorzitter. Haar manoeuvres zullen op het Binnenhof nauwgezet gevolgd worden. Hoe gaat ze van het CDA weer een christelijke middenpartij maken zonder het regeerakkoord op te zeggen? Hoe gaat ze ‘aanvoerder’ Maxime Verhagen temperen zonder nóg meer onrust in de CDA-gelederen te veroorzaken?

Het wordt spannend rondom Peetoom. Maar wie geïnteresseerd is in de toekomst van het CDA, zou er goed aan doen ook een andere christen-democratische vrouw in de gaten te houden: Marja van Bijsterveldt. De minister van Onderwijs was van 2002 tot 2007 zelf partijvoorzitter, en zag zich toen voor een vergelijkbare taak gesteld als Peetoom: evenwicht houden tussen een naar rechts neigende partijtop en een linksige achterban. Ze slaagde daar wonderwel in. Terwijl ze achter de schermen de confrontatie zocht met Jan Peter Balkenende en Maxime Verhagen, zei ze in het openbaar dingen waar de christelijk-sociale...