De speechkunst van Obama

‘God damn America.’ Je dominee zal het maar roepen op het moment dat je verwikkeld bent in de strijd om het Amerikaanse presidentschap. Het overkwam Barack Obama, en meteen leken zijn kansen verkeken. Tot hij als reactie een speech hield over de raciale tegenstellingen in de Verenigde Staten, ‘A More Perfect Union’. Het rumoer verstomde vrijwel geheel.

Het was een typische Obama-tactiek: management-by-speech. Elk belangrijk moment in zijn politieke carrière wordt gemarkeerd door een toespraak. Je zou kunnen zeggen dat Obama zonder zijn toespraken nooit president was geworden. Hoe kan dat, vraagt de Delftse hoogleraar bestuurskunde Hans de Bruijn zich af in een prikkelend essay.

De Bruijn analyseert daartoe twee speeches: ‘A More Perfect Union’ en ‘Call To Renewal’, over de rol van religie in politiek en maatschappij. Een toespraak heeft iets ouderwets, stelt De Bruijn eerst vast: je associeert haar eerder met een tijdperk zonder tv en internet, toen de...