Wereld

Het is altijd verleidelijk om te verkondigen dat je in een bijzonder tijdsgewricht leeft. Sommige visionairs zien het als een voorrecht, hebben ze maar mooi de kans hun talent voor wijsheid en helderziendheid met de mensheid te delen. Zelfs al is het vijf over twaalf, ze hebben de oplossing nog in huis. Een unieke contradictie, die in de praktijk natuurlijk nooit meer dan afgezaagde pleidooien oplevert voor ‘meer leiderschap’ of ‘politieke wil tonen’. Anderen trekken het kleed van Cassandra aan en waarschuwen Europa voor de laatste maal, maar in gratuite tragiek, want meer kunnen ze niet voor ons doen.

Om meer leiderschap en politieke wil wordt in Europa al sinds 1950 geroepen en we moeten vaststellen dat deze er niet zijn als je ze nodig hebt, en dat ze er wel zijn als je je aandacht er juist even niet bij hebt. In 1954 deinsde Europa terug voor een Europese Defensiegemeenschap, in 1973 onthulde zich een pijnlijk gebrek aan buitenlandspolitieke eensgezindheid als antwoord...