De vertrekkers (slot) / Wie en wat vertegenwoordigt de volksvertegenwoordiging?

Honderdvijftig landgenoten gaan straks, als alles goed gaat, voor vier jaar in de Tweede Kamer elf miljoen stemgerech­tigden vertegenwoordigen. Maar wat de gelukkigen in ’s lands vergaderzaal gaan uitvoeren, lijkt onduidelijker dan ooit. Ja natuurlijk: partijstandpunten uitdragen. De regering steunen of achter de broek zitten. En nieuwe wetten helpen aannemen of verwerpen. Dat moet van de Grondwet.

Maar als je, zoals Vrij Nederland de afgelopen weken gedaan heeft, zeven uit de Kamer vertrekkende oude rotten vraagt naar hun ervaringen en naar hun kijk op het parlement, dan valt er aan hun antwoorden weinig gemeenschappelijks af te lezen. ‘Wat is het parlement eigenlijk?’ vroeg het vertrekkende Kamerlid Jozias van Aartsen zich hardop af. ‘En wat zou het parlement moeten zijn? Hebben we daar nog wel een scherp beeld van in Nederland?’

Nee dus.

Zelfs over de kwaliteit van de Kamer denken de...