Freek de Jonge volgt voor Vrij Nederland het nieuws. Vandaag: kan Desi Bouterse even komen uitleggen hoe hij deel uitmaakt van Gods plan?

Met een stralende overtuiging kwamen de woorden over Desi Bouterses lippen: ‘Als God mij op deze plek heeft neergezet, welke rechter komt mij hier dan weghalen?’ Het riep bij mij meteen benepen twijfel op. Als Desi Bouterse Gods plan van zijn Schepping kent, kan hij dan in één moeite door uitleggen waarom God in Bouterses bijzijn en met diens medeweten eerst vijftien man heeft laten vermoorden zodat die verantwoordelijke post onbetwist in zijn handen kon vallen?

Andere kwestie: zijn die rechters in dienst van de Duivel?

En als de scheiding van kerk en staat grondwettelijk vastligt mag het staatshoofd zich dan beroepen op God waar het zijn onschendbaarheid betreft?

Met alle mensen waarvan wij weten (of geloven) dat ze door God gezonden zijn, ik noem er twee: Johannes de Doper en Jezus Christus, is het slecht afgelopen. Zou Desi Bouterse dan...