Is de stad gezond voor mensen? Word je er gek van, of juist creatief? Sociaal of juist eenzaam? Het lijkt of iedereen vooral díé gegevens vermeldt die zijn of haar betoog ondersteunen. Interessant is daarom de ‘leefbaarometer’, een objectieve database die is gekoppeld aan de kaart van Nederland. Hij is in opdracht van het ministerie van VROM ontwikkeld door twee onafhankelijke onderzoeksbureaus.

De leefbaarometer brengt alle dorpen en steden van Nederland in beeld. Het is een zeer gedetailleerd systeem: je kunt op het niveau van straten en pleinen zien hoe tevreden de bewoners zijn over hun leefomgeving. De enige voorwaarde is dat er minstens zeventig huizen bij elkaar staan. De schaal loopt in zeven stappen van ‘zeer negatief’ tot ‘uiterst positief’. Ook is te zien hoe de leefbaarheid zich in de loop van de tijd ontwikkelt: glijdt een straat af of krabbelt ze juist overeind?

Het platteland scoort gemiddeld beter dan de stad: in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn de bewoners...