Ons land bevindt zich in een periode van transitie. De politieke verhoudingen zijn sinds de laatste verkiezingen radicaal verschoven. Ten gevolge van deze omslag is dit betoog bij voorbaat betekenisloos en achterhaald.

Een nieuwe ploeg bewindspersonen zal zich in geen enkel opzicht gebonden voelen aan deze door een demissionaire ploeg ministers opgestelde tekst.

Laten we wel wezen, wij zitten hier elkaars tijd te verdoen. Temeer daar deze troonrede ongetwijfeld zal zijn uitgelekt nog voor zij is uitgesproken.

Waarom zouden wij elkaar vervelen met begrippen als recessie, cohesie, veerkracht, loonmatiging en langetermijnproblematiek wanneer we weten dat de leiders van de nieuw te vormen regering vervolgens toch een eigen plan zullen trekken.

In plaats van onze tijd te verdoen met het uitspreken van een betekenisloze tekst, wil ik u daarom vanmiddag liever wat foto’s tonen van mijn kleinkinderen.

Dia 1: Kijk, dit is Amalia met de vuvuzela die haar ouders uit Zuid-Afrika hebben...