Burgemeester Gerd Leers riep v贸贸r zijn val de hulp in van bestuurskundige Arno Korsten. Het mocht niet baten.

‘Burgemeesters struikelen zelden over 茅茅n incident,’ weet hoogleraar bestuurskunde Arno F.A. Korsten. Vier jaar geleden onderwierp hij de ‘factoren, omstandigheden, patronen en preventie- en interventiemogelijkheden’ bij het voortijdige vertrek van tientallen burgemeesters aan wetenschappelijk onderzoek. Sindsdien geldt Korsten, verbonden aan de Open Universiteit en de Universiteit Maastricht, als een expert op het gebied van De vallende burgemeester (zoals zijn samen met prof. dr. Harrie Aardema geschreven publicatie was getiteld).

Met de Maastrichtse burgemeester Gerd Leers als coauteur was Korsten eerder verantwoordelijk voor het boek Inspirerend leiderschap in de risicomaatschappij (2005), waarvan de strekking luidde dat gezag ‘meer gezicht’ behoeft en niet mag blijven steken in crisismanagement. Zij schreven het nadat Leers was ge毛erd als ‘beste...