02-12-2008
Door Ko Colijn

De NAVO vergadert op 2 en 3 december in Brussel over o.a.

A. Hoe zorgen we dat Oekraïne en Georgië (geen) lid worden van de Navo?
B. Hoe kan de zoveelste bestaanscrisis van de NAVO zelf worden afgewend?
C. Raketschild Europa
D. India – Pakistan
E. Afghanistan
(F. Mediterrane dialoog)

Heikele punten daarvan zijn:

Ad A:
In april is besloten dat Georgië en Oekraïne in beginsel lid mogen worden, maar dat was voor de (uitgelokte? door Georgië zelf begonnen?) oorlog met Rusland. Het enthousiasme voor twee nieuwe lidmaatschappen (dus verplichtingen) onder een aantal Europese landen is tot nul gedaald. Bush wilde de twee als afscheidscadeau toch een MAP (Membership Action Plan) aanbieden, een soort termijnverplichting. Dat leidde tot zoveel weerstand bij Duitsland en een paar andere landen dat de VS nu van MAP wil afzien, maar Georgië en Oekraïne op een andere manier lid wil maken. Maar dat schiet Duitsland op zijn beurt ook weer in het verkeerde keelgat, want...