‘Een omgekeerde generatiewisseling,’ noemde NRC-columnist Hans Beerekamp het: de dertigers en veertigers die sinds de Fortuyn-revolte Nederland regeerden, kiezen het hazenpad en gaan voor de kinderen zorgen. Wijze oude mannen als Job Cohen volgen hen op. Sinds de Amsterdamse burgemeester zich kandidaat stelde voor het lijsttrekkerschap van de PvdA, mengen steeds meer veteranen zich enthousiast in het politieke debat. Niet altijd tot vreugde van hun partij.

Zo zal Jan Peter Balkenende het niet leuk hebben gevonden dat de bijna 71-jarige Ruud Lubbers in een vraaggesprek met het Algemeen Dagblad gratis reclame maakte voor de bewindsman die een betere verstandhouding met de sociaal-democraten had dan zijn premier: minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie. Een man met veel bestuurlijk talent, aldus Lubbers.

De Wouter Bos-generatie binnen de PvdA is kwaad op oud-minister van Binnenlandse Zaken Bram Peper (70). Tegenover Peter van Ingen van Buitenhof spuide die zijn gram over de...