22-10-2007

De Iraanse nucleaire toponderhandelaar Larijani is vervangen door een hardliner/vertrouweling van president Ahmadinejad, Saeed Jalili. Wat heeft dit te betekenen?

– Larijani gold al als hardliner, maar was in de ogen van Ahmadinejad nog te compromisbereid. Hij sloot in augustus een akkoord met El Baradei (IAEA), waarin hij beloofde om het Atoomagentschap meer openheid van zaken te geven over het geheime verleden van het Iraanse atoomprogramma.
Ahmadinejad wachtte dat niet af en verklaarde het nucleaire dossier alvast voor ‘gesloten’.

– Larijani was ook bereid om de – overigens zeer moeizame – onderhandelingen met de EU/Solana voort te zetten. Hij is een succesvolle tijdrekker, maar Ahmadinejad wil meer. Larijani’s opzet was om het onderhandelingslijntje met El Baradei en de EU niet te breken. Daarmee kon hij tijd winnen, het anti-Iraanse front voor verdere sancties uit elkaar spelen, terwijl de VN-eis (‘stopzetting uraniumverrijking’) intussen genegeerd kon worden....