Nieuw verdrag gaat privacy schenden

Toen in mei van dit jaar bekend werd dat de Amerikaanse douane voortaan ongelimiteerd laptops, mobieltjes en overige elektronische hebbedingetjes (zoals de iPod) van reizigers mag controleren of confisqueren, klonk dat als de zoveelste maatregel die hier op een meewarig lachje kan rekenen. Dat de Amerikanen geneigd zijn om hun kruistocht tegen terrorisme zwaar aan te zetten, is al langer bekend. Je moet wel een enorme fan van Bush zijn om te billijken dat ijverige functionarissen zonder een spoor van verdenking computers en geluidsdragers in beslag nemen, al maakte Den Haag nooit de indruk van dit soort maatregelen wakker te liggen. ‘Misschien is het inpikken van laptops en mobieltjes een ideetje voor dit kabinet,’ schertste Vrij Nederland eerder dit jaar.

Inmiddels lijkt het erop dat deze gedachte door de feiten zal worden ingehaald. In het diepste geheim spannen de Verenigde Staten en de Europese Unie zich met enkele andere landen in om vóór...