Schrijver Joris van Casteren moet voor de rechter komen wegens ‘belediging’. Dat is belachelijk en onnodig.

Meteen na publicatie in 2008 kreeg journalist en schrijver Joris van Casteren te maken met gekrenkte lieden uit de gemeente die hij in zijn boek Lelystad had geportretteerd.

Een simpele bespreking in NRC Handelsblad riep al enorme woede op. Twee vrouwen schuimbekten in een ingezonden brief dat de auteur ‘schade’ berokkende aan Lelystad, en ‘vooral’ aan de inwoners. ‘Uit ervaring kunnen wij zeggen,’ schreven ze, ‘dat het beeld dat Van Casteren oproept over Lelystedelingen zeer vertekenend is, of wellicht zelfs alleen de waarheid van de auteur zelf.’ Ook na een interview in de Volkskrant kwamen er boze brieven. ‘Ik begin dit keer op keer “bashen” van Flevoland goed zat te worden,’ schreef een man. En een brave PvdA-wethouder van de gemeente Lelystad las de schrijver op hoge toon de les. ‘Wat me raakt is dat de oppervlakkige lezer denkt dat die fictie gaat over de...