Kan van de Schrijversvak­school iets goeds komen? Oftewel: kun je schrijven en dichten leren? Het voor de hand liggende en juiste antwoord: niet als je geen talent hebt. Maar wie er gevoel voor heeft, kan er heus wel wat wijzer worden. Technische kneepjes leren, misplaatste hebbelijkheden afleren en vooral: naar andere dichters kijken. De afgelopen jaren zijn er ook wel echte dichters vandaan gekomen, voorop Anne Vegter, en verder Co Woudsma, Francie van den Hurk en recentelijk nog Froukje van de Ploeg. Geen rijke oogst, maar ook niet helemaal niks.

Ook Ester Naomi Perquin, zojuist gedebuteerd met Servetten halfstok, komt van de Schrijversvakschool en dat merk je. Ze komt binnenzetten met vakbekwame, welgevormde poëzie, maar het oogt ook ietwat ouwelijk voor een vrouw van zesentwintig en na een tijdje miste ik zelfs de onbezonnenheid van een pure beginneling.

Of dat laatste aan de schrijfopleiding ligt of aan haar eigen temperament, weet ik niet, opvallend is het wel: elke...