Reportage / Laatste getuigen van WOII / Privé-archieven over ’40-’45

De afspraak was dat de hele familie De Jong na de oorlog bij Annie Lodewijks thuis in de Amsterdamse Lekstraat bijeen zou komen. Annie, een vriendin des huizes, had de familiefoto’s in bewaring gekregen, en het tafelzilver. Tijdens de bezetting was zij de contactpersoon voor de familie die haar vanuit de onderduik en de kampen op de hoogte hielden van hun wederwaardigheden. Zoon Ben was een van de briefschrijvers. Hij hoorde tot de dienstplichtige militairen die na de capitulatie in mei 1940 naar huis mochten en zich in 1943 alsnog bij de bezetter moesten melden. Hij werd naar een joods krijgsgevangenkamp gestuurd in het Duitse Deep, de huidige populaire badplaats Mrzezyno in Polen.

10 juli 1944 Stammlager II-D Stargard i. Pomm. Gefangenennummer 107.560.

Beste Annie,

Aangezien ik meen (zeker weet ik het niet meer) dat je eind Juli jarig bent wilde ik je toch een bloemetje zenden. Ik hoop dat ze goed aankomen....