Uitgeven in eigen beheer

Menno Wigman, gevierd auteur van Prometheus/Bert Bakker, bracht zijn eerste gedichten ooit zelf uit. ‘Dat lag voor de hand,’ herinnert hij zich, vanwege de ervaring die hij toen al had opgedaan met zijn eenmanspunkblaadje Oorpijn. Hij klimt naar zolder om een laatste exemplaar van zijn debuut Van zaad tot as op te duiken. ‘Ik was zeventien, het ging alleen maar over de dood, zoals de titel aangeeft.’ De nu tweeënveertigjarige dichter heeft inmiddels de status verworven dat verzamelaars van Wigmaniana hem smeken om een exemplaar van dit debuut. Maar helaas. Het ‘colophon’ vermeldt dat de oplage 125 exemplaren bedroeg. In dit laatste exemplaar dat de dichter bezit staat voorin met potlood de prijs geschreven: drie gulden. ‘Vermoedelijk is dit een exemplaar dat ik in consignatie had gegeven aan een van de boekhandels die daartoe bereid waren, Agora in Haarlem en Athenaeum Nieuwscentrum in Amsterdam. Daar werd ook wel wat verkocht hoor, maar deze is denk ik...