Non-fictie

‘Ik sta 8-10 uur per dag. Waarom is staan beperkt tot vier uur? D.R.’ De handgeschreven notitie stond onder aan een memo van het Amerikaanse ministerie van Defensie, gedateerd 2 december 2002. De speciale rechercheur op Guantánamo Bay die het twee dagen later onder ogen kreeg, was diep geschokt, vertelde hij later aan de Amerikaanse journalist Joshua E.S. Phillips.

De memo zelf keurde al ondervragingstechnieken goed waar de agent niks van moest hebben – gevangenen onder druk zetten door ze toe te schreeuwen, te dreigen ernstig geweld te gebruiken of zelfs te doden, vervalste documenten te tonen, uit te kleden, te confronteren met woest blaffende honden, licht en geluid te onthouden, twintig uur achtereen te ondervragen, een kap op te zetten, dertig dagen te isoleren, en maximaal vier uur in een ongemakkelijke houding te laten staan. Maar wat de minister van Defensie zelf – D.R. stond voor Donald Rumsfeld – bij dat laatste aantekende, vond hij nog gevaarlijker: de...